rafaesposo

Rafael Esposo Esposo từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Rafael Esposo Esposo từ Audrain County

Rafael Esposo Esposo từ Audrain County

rafaesposo

Kim Stanley Robinson có thể có một tôn sùng châu Á nghiêm túc, nhưng cuốn sách này vẫn còn tuyệt vời. Khoa học viễn tưởng dường như không có gì lạ khi viết chiến tranh nghiêm trọng - nghĩa là viết về chiến tranh và những tác động của nó nhiều hơn là về Đồ chơi Chiến tranh Mới vui nhộn. Nhiều hơn về chính trị giới hơn Sao Hỏa và ít về các thí nghiệm chính trị.

rafaesposo

I was hoping for something more uplifting - not quite what I was expecting...

rafaesposo

This was a great book!