mytoucan

Jongmin Sun Sun từ Kalianpur, Bihar 803211, Ấn Độ từ Kalianpur, Bihar 803211, Ấn Độ

Người đọc Jongmin Sun Sun từ Kalianpur, Bihar 803211, Ấn Độ

Jongmin Sun Sun từ Kalianpur, Bihar 803211, Ấn Độ

mytoucan

Vô cùng loang lổ - người kể chuyện là một trong những nhân vật khó đọc nhất mà tôi đã đọc. Mẹ cô không khá hơn. Đây là một điều đáng tiếc vì khi cuốn sách rời khỏi người đầu tiên, nó rất tốt - cho đến khi chúng ta quay trở lại với những bí quyết đẫm máu

mytoucan

Tuyệt vời! áp bức văn hóa rất thú vị & womanhood!