dadaloemer

Dada L L từ Veerapandi Pudur, Tamil Nadu, Ấn Độ từ Veerapandi Pudur, Tamil Nadu, Ấn Độ

Người đọc Dada L L từ Veerapandi Pudur, Tamil Nadu, Ấn Độ

Dada L L từ Veerapandi Pudur, Tamil Nadu, Ấn Độ

dadaloemer

Tôi đã có một số bộ sưu tập các tác phẩm của anh ấy khi còn bé / thiếu niên, đọc một vài trong số chúng. Những người (dường như có nhiều hơn một) về những sinh vật sống bị bao vây trong các cấu trúc đặc biệt làm phiền tôi. Tôi không đọc tất cả những câu chuyện này bằng mọi cách, tôi nghĩ 3-5. Thêm vào đó có thể một hoặc hai được chỉ định ở trường tại một số điểm. Và không có thơ anh. Hôm nay, tôi không phải đọc Poe! Yippee!

dadaloemer

Tôi đã đọc một phần đáng kể của cuốn sách này một thời gian dài trước đây và không bao giờ phải hoàn thành nó. Chà, cảm ơn Goodreads, nó đã trở lại Danh sách!

dadaloemer

What can I say... I refer to it all the time.