polinajoffe

Polina Joffe Joffe từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Polina Joffe Joffe từ Audrain County

Polina Joffe Joffe từ Audrain County

polinajoffe

Làm cho tôi muốn tìm hiểu xem bất kỳ phần nào của câu chuyện này là sự thật ... vs. viễn tưởng.

polinajoffe

Tôi thích những bài thơ trong cuốn sách này bởi vì chúng hài hước, và đôi khi không có nhiều ý nghĩa.