harshadgadhvi

Harshad Gadhvi Gadhvi từ Kangalai, Pakistan từ Kangalai, Pakistan

Người đọc Harshad Gadhvi Gadhvi từ Kangalai, Pakistan

Harshad Gadhvi Gadhvi từ Kangalai, Pakistan

harshadgadhvi

Được rồi, tôi thực sự thích bộ truyện này, nhưng vì một số lý do, tôi thấy mình đảo mắt trong hầu hết cuốn sách này. Dường như có rất nhiều đoạn hội thoại thực sự vô dụng và những điểm cốt truyện không cần thiết. Đến phần câu chuyện chết tiệt! Tôi vẫn quan tâm, chỉ là không nhiều như trước đây.