sophiecheam

Sophie Cheam Cheam từ Guanaboa Vale, Jamaica từ Guanaboa Vale, Jamaica

Người đọc Sophie Cheam Cheam từ Guanaboa Vale, Jamaica

Sophie Cheam Cheam từ Guanaboa Vale, Jamaica

sophiecheam

Ôi trời ơi ... cái này làm tôi bực bội như một đứa bé (được cho là, tôi không già lắm khi lần đầu tiên đọc nó).