brunodornelas

Bruno Dornelas Dornelas từ Kharkhorin, Mông Cổ từ Kharkhorin, Mông Cổ

Người đọc Bruno Dornelas Dornelas từ Kharkhorin, Mông Cổ

Bruno Dornelas Dornelas từ Kharkhorin, Mông Cổ

brunodornelas

Đây là một bản tổng hợp các tài khoản của người đầu tiên của những người trẻ tuổi đã đến với gia đình và bạn bè. Những câu chuyện là có thật, và rất cá nhân. Mỗi bài luận thảo luận về cuộc đấu tranh cá nhân của nhà văn với bản sắc tình dục của họ, và cách họ vượt qua nỗi sợ hãi để đến với gia đình họ. Một số câu chuyện thực sự đau đớn và đối phó với các vấn đề khó khăn như sử dụng ma túy và trầm cảm. Mặc dù chủ đề rất nhạy cảm, cuốn sách này sẽ là một công cụ giảng dạy và tài nguyên tuyệt vời cho thanh thiếu niên đồng tính.