seungcheolbaek

Seungcheol Baek Baek từ Pembine, Wisconsin 54156, Hoa Kỳ từ Pembine, Wisconsin 54156, Hoa Kỳ

Người đọc Seungcheol Baek Baek từ Pembine, Wisconsin 54156, Hoa Kỳ

Seungcheol Baek Baek từ Pembine, Wisconsin 54156, Hoa Kỳ

seungcheolbaek

Cuốn sách này có giá cao hơn so với thường được bảo hành vì đơn giản vì tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về việc đọc những cuốn sách này (hãy nhớ rằng, đây là phiên bản tôi đã mua xung quanh vài năm trước, nhưng tôi đã đọc chúng từ lâu trước đó - phiên bản ở đây là phiên bản tôi phải cho mượn)