tommasobonazzola

Tommaso Bonazzola Bonazzola từ Planalto - PR, Braxin từ Planalto - PR, Braxin

Người đọc Tommaso Bonazzola Bonazzola từ Planalto - PR, Braxin

Tommaso Bonazzola Bonazzola từ Planalto - PR, Braxin

tommasobonazzola

Tôi đọc cuốn sách này chủ yếu là vì một người bạn tốt của tôi ghét nó, đó là một tác phẩm kinh điển mà tôi biết câu chuyện mà không bao giờ đọc. Và nó ổn. Ý tôi là, tôi đã biết làm thế nào điên rồ tất cả các nhân vật. Nhưng có những thứ dường như không chảy. Vì vậy, trong khi nó khá dễ đọc, tôi đã loại nó ra khỏi danh sách của mình và có lẽ tôi sẽ không chọn nó nữa.