embassy

Joonas Luotonen Luotonen từ Maracanaú - CE, 61945-060, Braxin từ Maracanaú - CE, 61945-060, Braxin

Người đọc Joonas Luotonen Luotonen từ Maracanaú - CE, 61945-060, Braxin

Joonas Luotonen Luotonen từ Maracanaú - CE, 61945-060, Braxin

embassy

Lúc nắm tay, chị tôi bảo tôi đọc cuốn sách này như một phần của lớp Văn học của tôi. Tôi không hào hứng lắm, nhưng khi tôi tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách, tôi thấy rằng 20.000 Giải đấu dưới Biển là hoàn toàn tuyệt vời và tôi không thể đặt nó xuống! Bài phê bình duy nhất của tôi là: được thôi, mọi người đều biết rằng một trong những chi tiết làm cho cuốn sách này trở nên tuyệt vời là cuộc chiến mực, phải không? Chà, cuộc chiến chỉ kéo dài 1 và 1/5 trang trong cuốn sách! Nó quá ngắn! Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ rằng cuốn sách rất hay và MỌI NGƯỜI nên đọc nó.

embassy

Từ quan điểm của một thiếu niên tự kỷ. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhân vật chính độc đáo ở đây thì bạn là.