mertcna

Mert Can Can từ Rasy, Ba Lan từ Rasy, Ba Lan

Người đọc Mert Can Can từ Rasy, Ba Lan

Mert Can Can từ Rasy, Ba Lan

mertcna

Cuốn sách hoàn hảo vào thời điểm hoàn hảo. Giống như Buddy Glass, tôi là một người mất tích 22 tuổi, vụng về trong các tình huống xã hội và có xu hướng uống quá nhiều để bù đắp cho nó, khi tôi lần đầu tiên đọc cuốn sách này. Tôi đọc nó hàng năm, và nó luôn đưa tôi trở lại lần đọc đầu tiên đó, với những ký ức đau đớn gắn liền với nó.

mertcna

thực hành 4 edrl 442

mertcna

Một cuốn sách tuyệt vời khác của Jules verne! Thật là một cuốn sách hay !! Tôi yêu Jules verne !!!