dmak

Rodrigo Crissiuma De Figueiredo Crissiuma De Figueiredo từ Perekosy, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina từ Perekosy, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

Người đọc Rodrigo Crissiuma De Figueiredo Crissiuma De Figueiredo từ Perekosy, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

Rodrigo Crissiuma De Figueiredo Crissiuma De Figueiredo từ Perekosy, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraina

dmak

Tiểu thuyết lịch sử vĩ đại. Viết rất giống với cuốn sách WW1 của mình. Những người lính nói chuyện rất buồn cười. Tôi đặc biệt yêu thích màn trình diễn của anh ấy về Churchill. Đầu tiên trong bộ ba trên WW2.