joshuaball

Joshua Ball Ball từ 573 97 Bänarp, Thuỵ Điển từ 573 97 Bänarp, Thuỵ Điển

Người đọc Joshua Ball Ball từ 573 97 Bänarp, Thuỵ Điển

Joshua Ball Ball từ 573 97 Bänarp, Thuỵ Điển

joshuaball

Một loạt tuyệt vời khác từ Fletcher. Mỗi lần tôi đọc lại bộ truyện Celaeno, một phần nhỏ trong tôi muốn được đưa vào thế giới của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ sống ở một xã trên thế giới của chúng ta :)