meisshinaisdance

Shina Lee Lee từ Baloh, Himachal Pradesh, Ấn Độ từ Baloh, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Shina Lee Lee từ Baloh, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Shina Lee Lee từ Baloh, Himachal Pradesh, Ấn Độ

meisshinaisdance

Một trích dẫn ở bìa sau của Orson Scott Card đã so sánh bộ truyện này với Harry Potter. Tôi chắc chắn không đồng ý. Đó là một cuốn sách hay và tôi đánh giá cao nó, nhưng đừng so sánh nó với HP.