bulduksena

Sena Bulduk Bulduk từ Lukashyna, Bê-la-rút từ Lukashyna, Bê-la-rút

Người đọc Sena Bulduk Bulduk từ Lukashyna, Bê-la-rút

Sena Bulduk Bulduk từ Lukashyna, Bê-la-rút

bulduksena

Đây là điều bắt buộc đối với bất kỳ ai quan tâm đến Michel Foucault; cuốn sách chứa một số bài tiểu luận hay nhất của ông có niên đại từ phần giữa của sự nghiệp. Các yếu tố cần thiết tuyệt đối là "Nietzsche, Gia phả, & Lịch sử" và "Tác giả là gì?" - Tôi đã cung cấp lại hai văn bản này nhiều lần. Tuy nhiên, viên ngọc ẩn của cuốn sách này đối với tôi là cuộc trò chuyện được xuất bản giữa Foucault & Gilles Deleuze. Chức năng phỏng vấn / hội thoại theo cách hữu ích để làm rõ những điểm tương đồng nhất định giữa các triết lý của các nhà tư tưởng. Đây là, không nghi ngờ gì, một bộ sưu tập các bài tiểu luận tỷ lệ đầu tiên.

bulduksena

Ru đã có điều này khi chúng ta còn nhỏ.

bulduksena

One of my favorite books as a kid... Artemis Entreri is by far the coolest character EVER created