donnel

Don Graham Graham từ Kayadibi Köyü, 08490 Kayadibi Köyü/Borçka/Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ từ Kayadibi Köyü, 08490 Kayadibi Köyü/Borçka/Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Don Graham Graham từ Kayadibi Köyü, 08490 Kayadibi Köyü/Borçka/Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ

Don Graham Graham từ Kayadibi Köyü, 08490 Kayadibi Köyü/Borçka/Artvin, Thổ Nhĩ Kỳ

donnel

Làm rất tốt Tôi đã hoài nghi ngay từ đầu, vì Leo không thực sự gây thiện cảm với độc giả. "Và chưa." Nhân vật của anh ấy rất phát triển và khi anh ấy kể câu chuyện của mình, bạn không thể không cảm nhận về anh ấy. Tất cả các tiếng nói rất mạnh mẽ trong cuốn sách này. Một cốt truyện mới lạ như vậy chạm vào một phần của lịch sử mà thế giới không bao giờ nên quên.