jakemivill

Jake Ivill Ivill từ Bahagia, Krueng Sabee, Aceh Jaya Regency, Aceh, Indonesia từ Bahagia, Krueng Sabee, Aceh Jaya Regency, Aceh, Indonesia

Người đọc Jake Ivill Ivill từ Bahagia, Krueng Sabee, Aceh Jaya Regency, Aceh, Indonesia

Jake Ivill Ivill từ Bahagia, Krueng Sabee, Aceh Jaya Regency, Aceh, Indonesia

jakemivill

Một bản tóm tắt bao gồm Night People, Arise and Walk và Baby Cat Face - tất cả các cuốn sách đều giống nhau nhưng vẫn mang tính giải trí. Về cơ bản bao gồm tất cả những nhân vật miền Nam kỳ lạ này bị va chạm hoặc chiếm ưu thế. Cũng khá buồn cười, điều mà tôi không bao giờ nói về sách.

jakemivill

Cuối cùng tôi đã hoàn thành cuốn sách này! Tôi đã sẵn sàng cho trí tuệ đại lý để chiếu sáng tôi!

jakemivill

Tôi yêu những bài học cuộc sống trong câu chuyện này. Đọc cuốn sách này đến lớp tôi đã dạy cho họ rất nhiều kỹ năng sống và giúp tôi nhớ rằng sự đơn giản và giấc mơ tuyệt vời có thể khiến mọi thứ xảy ra như thế nào.