oilima

Kate Meshkova Meshkova từ Munshipur, Uttar Pradesh 231211, Ấn Độ từ Munshipur, Uttar Pradesh 231211, Ấn Độ

Người đọc Kate Meshkova Meshkova từ Munshipur, Uttar Pradesh 231211, Ấn Độ

Kate Meshkova Meshkova từ Munshipur, Uttar Pradesh 231211, Ấn Độ

oilima

"The Search" là một cuốn sách tuyệt vời giải thích cách các ông lớn kiếm tiền thông qua các trang web tìm kiếm như yahoo, google và AOL. Có một cuốn sách trên thị trường chỉ là về google, nhưng cuốn sách này cung cấp tất cả các thông tin quan trọng về google và nhiều hơn nữa, mà không lãng phí nhiều thời gian cho câu chuyện cuộc sống của họ và như vậy. Khi bạn đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết làm thế nào và tại sao google lại trở thành bá chủ toàn cầu như hiện tại, nhưng đồng thời, tại sao các trang web cũ hơn như alta-vista chỉ thành công tạm thời. Cuốn sách tuyệt vời để hiểu thế giới công cụ tìm kiếm.