Tên sách

Kích thước

Liên kết

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) đọc từ EasyFiles

4.6 mb. tải về sách

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về từ OpenShare

3.2 mb. tải về miễn phí

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về từ WeUpload

4.1 mb. đọc sách

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về từ LiquidFile

3.9 mb. tải về

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) đọc trong djvu

3.2 mb. tải về DjVu

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về trong pdf

5.7 mb. tải về Pdf

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về trong odf

3.5 mb. tải về ODF

20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) tải về trong epub

5.4 mb. tải về ePub
T-shirt
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản)Bạn có kiểm soát được phạm vi dự án của mình khi các bên hữu quan ưa đòi hỏi cứ tấn công liên tục và vạch ra một lịch trình mà ai cũng phải bám sát? Cuốn sách Đưa Dự Án Đến ...
T-shirt
20 Phút Ủy Thác Công Việc (Tái Bản 2017)Bạn biết mình cần ủy thác một số công việc để có thời gian tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn của mình. Những điều ấy không hề dễ dàng. Đừng lo, 20 phút ủy thác công việ...
T-shirt
Thông box tác giảHarvard Interest Review PressVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBằng góc nhìn mới mẻ và đầy sức thuyết phục từ các chuyên gia uy tín trên tạp chí Harvard Interest Review, chúng tôi x...