T-shirt
Thông tin tác giảMai Lan ChiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐể thành thạo khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, mỗi người cần phải tìm ra cách học sao cho phù hợp với khả năng và điều k...
T-shirt
30 Câu Đàm Thoại Anh Việt Thông DụngHầu hết các cuộc đàm thoại đều bắt đầu bằng lời chào, có nhiều mẫu câu chào hỏi trong lần gặp đầu tiên. Nhưng bạn sẽ sử dụng mẫu câu nào cho phù hợp nhất?Khi sắp rời bữa tiệc hoặc tạm bi...