T-shirt
Thông gutbucket tác giảHoàng HạcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGuitar hearing, mà chúng ta vẫn quen gọi là guitar thùng, là một nhạc cụ khá đơn giản với thân bằng gỗ và 6 dây. Cây guitar gỗ đã ra...
T-shirt
15 Ngày Biết Đàn MandolinMandolin là nhạc cụ dây thuộc họ đàn lute, xuất xứ từ Châu Âu. Cây đàn mandolin hiện đại được phổ biến khắp thế giới có nguồn gốc từ vùng Naples, Italia, vào thế kỷ 18, với tên gọi mandolino. Âm vự...
T-shirt
Thông tin tác giảHoàng HạcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMandolin là nhạc cụ dây thuộc họ đàn lute, xuất xứ từ Châu Âu. Cây đàn mandolin hiện đại được phổ biến khắp thế giới có nguồn gốc từ vùng ...