T-shirt
​Liễu Phàm Tứ Huấn (Tái Bản)Là cuốn sách được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Trung Quốc từ bao đời nay. Liễu Phàm tiên sinh là bậc học rộng, ngay từ nhỏ đã say mê nghiên cứu sách vở, sau đỗ đạt làm quan, thực hiện nhiề...
T-shirt
Thông tin tác giảLiễu PhàmLiễu Phàm:họ Viên, hiệu Liễu Phàm, tên Huỳnh, tự Khôn Nghị. Người Giang Nam sôngNgô, đời Minh. Sanh năm 1535, mất năm 1609, hưởng 74 tuổi. Sống tại quêvợ ở tỉnh Triết Giang, huyện Gia Thiện. Lúc 1...
T-shirt
​Liễu Phàm Tứ Huấn (Tái Bản 2018)Là cuốn sách được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Trung Quốc từ bao đời nay. Liễu Phàm tiên sinh là bậc học rộng, ngay từ nhỏ đã say mê nghiên cứu sách vở, sau đỗ đạt làm quan, thực hiện...