T-shirt
Thông tin tác giảDương Giai XuyênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ một “lính mới” nơi công sở đến nữ lãnh đạo cấp cao trong một doanh nghiệp nước ngoài, Dương Giai Xuyên đã nỗ lực để vừa thăng ti...