T-shirt
Thông tin tác giảSói Xám Mọc CánhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTạ Gia Thụ - một người đàn ông vô cùng ấu trĩ, vô cùng cợt nhả, vô cùng thần kinh. . . vô cùng nhiệt huyết, vô cùng thật tâm. Phùng...
T-shirt
Tâm CanSống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam tr...
T-shirt
Thông tin tác giảSói Xám Mọc CánhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVào một đêm tối, Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất lên núi đốt pháo hoa, sau khi cõng cô xuống núi, anh đã thổ lộ với cô rằng: “Đối vớ...