T-shirt
Thông canister tác giảKatherine ApplegateVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảIvan là một chú khỉ đột, một Lưng bạc dũng mãnh. Nhưng cậu không sống trong rừng nhiệt đới hùng vĩ grass dẫn dắt gia đình c...
T-shirt
Animorphs - Người Hóa Thú (Tập 1) : Cuộc Xâm Lược Tôi chỉ dám tiết lộ tên tôi là Bumpkin. Còn họ tên đầy đủ ư? Xin cho phép tôi giữ bí mật. Nói ra cực kì nguy hiểm, bởi bọn Mượn xác có mặt khắp nơi. Nếu biết tên họ đầy đủ,...
T-shirt
Thông tin tác giảKatherine ApplegateVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTôi tên là Tobias. Mấy người còn lại trong nhóm Người Hóa Thú không thể tiết lộ nhiều về bản thân được, nhưng tôi thì khác. Tôi ...