T-shirt
Thông tin tác giảTUBAnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảẤu trùng Larva tinh nghịch là bộ truyện tranh hài hước xoay quanh cuộc sống dưới cống ngầm của hai chú ấu trùng Vàng và Đỏ cùng các bạn bè như...
T-shirt
Thông tin tác giảTUBAnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảẤu trùng Larva tinh nghịch là bộ truyện tranh hài hước xoay quanh cuộc sống dưới cống ngầm của hai chú ấu trùng Vàng và Đỏ cùng các bạn bè như...
T-shirt
Thông tin tác giảTUBAnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảẤu trùng Larva tinh nghịch là bộ truyện tranh hài hước xoay quanh cuộc sống dưới cống ngầm của hai chú ấu trùng Vàng và Đỏ cùng các bạn bè như...