T-shirt
Thông tin tác giảLê Văn TuânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNội dung kiến thức trong từng chương được chia thành các chủ đề lí thuyết, phân dạng bài tập và bài tập minh họa. Các bài tập được sắp x...
T-shirt
Bài Tập Hóa Học Theo Chủ Đề Lớp 9 (Tập 1)Theo kế hoạch đổi mới chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đổi mới phương pháp dạy học cũng là một vấn đề được các thầy cô và học sinh quan tâm, đặc biệt ...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Văn TuânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNội dung kiến thức trong từng chương được chia thành các chủ đề lí thuyết, phân dạng bài tập và bài tập minh họa. Các bài tập được sắp x...