T-shirt
Thông packet tác giảYung-Kuo LimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách Bài tập và lời giải vật lý gồm bảy cuốn:1. Quang học2. Vật lý chất rắn, Thuyết tương đối và Các vấn đề liên quan3. Điện từ h...
T-shirt
Thông tin tác giảYung-Kuo LimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách tuyển chọn 2550 bài tập từ các bài thi kiểm tra chất lượng và kiểm tra đầu vào của các trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, bao q...
T-shirt
Thông tin tác giảYung-Kuo LimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách Bài tập và lời giải vật lý gồm bảy cuốn:1. Quang học2. Vật lý chất rắn, Thuyết tương đối và Các vấn đề liên quan3. Điện từ học4...