T-shirt
Telesales - Tiếp Thị Bán Hàng Qua Điện Thoại Cuốn sách Telesales - Tiếp Thị Bán Hàng Qua Điện Thoại của tác giả Bùi Xuân Phong được viết dựa trên những lý thuyết hiện đại về tiếp thị bán hàng qua điện thoại và kinh nghiệm ...
T-shirt
Tâm Lý Khách Hàng Và Nghệ Thuật Phục Vụ 5 SaoTâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao là quyển sách thứ hai trong "bộ" sách về nghề khách sạn, bắt đầu từ Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo. Nếu Qu...
T-shirt
Thông tin tác giảBùi Xuân PhongBùi Xuân Phong là chuyêngia tư vấn vàđào tạo nghiệp vụ Call Center & Telesales, từng là giám đốcdự ántái cấu trúc hoạt động của Trung tâm dịch vụ khách hàng (ContactCenter),Sacombank (2011) c...