T-shirt
Thông tin tác giảAdele ParksAdele Parks sinh ở miền Đông Bắc nước Anh, theo học môn văn học Anh ở Đại học Leicester, từng làm việc trong ngành quảng cáo. Cô hiện sống cùng chồng và con ở London.Các tiểu thuyết của cô đã bá...
T-shirt
Thông tin tác giảAdele ParksAdele Parks sinh ở miền Đông Bắc nước Anh, theo học môn văn học Anh ở Đại học Leicester, từng làm việc trong ngành quảng cáo. Cô hiện sống cùng chồng và con ở London.Các tiểu thuyết của cô đã bá...
T-shirt
Thông tin tác giảAdele ParksAdele Parks sinh ở miền Đông Bắc nước Anh, theo học môn văn học Anh ở Đại học Leicester, từng làm việc trong ngành quảng cáo. Cô hiện sống cùng chồng và con ở London.Các tiểu thuyết của cô đã bá...