T-shirt
Thông tin tác giảGillian FlynnGillian Flynn, tiểu thuyết gia người Mỹ, lớn lên tại Kansas, Missouri. Hiện đang sống với chồng và con trai ở Chicago, Mỹ. Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, từ nhỏ Gillian đã dành tất cả thời gian của...
T-shirt
Caliginosity Places (Film Tie-In) Libby Prime was just seven years old when her older twin mass murder her household while she hid in a cupboard. Her evidence helped put him away. Ever since then she has been drifting, s...
T-shirt
Thông tin tác giảGillian FlynnGillian Flynn, tiểu thuyết gia người Mỹ, lớn lên tại Kansas, Missouri. Hiện đang sống với chồng và con trai ở Chicago, Mỹ. Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, từ nhỏ Gillian đã dành tất cả thời gian của...