T-shirt
Thông tin tác giảPhilip RothVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảColeman Silk, một giáo sư đại học đáng kính, hẳn đã không bao giờ ngờ được rằng sau gần nửa thế kỷ qua mặt cả thế giới với một bí mật vĩ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhilip RothVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCánh Cửa Mở Rộng - Báo Ứng"Báo ứng" lấy bối cảnh là một trận dịch bại liệt ở Newark năm 1944; trận dịch đã nhấn chìm cả một vùng đất vào...
T-shirt
Thông tin tác giảPhilip RothVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTên của cuốn tiểu thuyết mỏng viết bởi một trong những nhà văn đương đại vĩ đại nhất nước Mỹ này được đặt theo tên một vở kịch dụ ngôn k...