T-shirt
Phát Tâm Bồ - Đề (Song Ngữ Anh – Việt)Tập sách này gồm 2 bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma - trực tiếp boycott cho chúng tôi cùng với 4 bài giảng khác nữa, kèm th...
T-shirt
Thông tin tác giảĐức Đạt Lai Lạt-Ma XIVVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTổng Quan Về Các Pháp Môn Trong Phật Giáo Tây TạngĐời sống của chúng ta trôi qua theo cách hết sức bận rộn. Cho dù ...
T-shirt
Thông tin tác giảĐức Đạt-Lai Lạt-Ma XIVVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTập sách này là bản Việt dịch từ một bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ngài Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai L...