Tên sách

Kích thước

Liên kết

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon đọc từ EasyFiles

4.5 mb. tải về sách

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về từ WeUpload

5.7 mb. đọc sách

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về từ LiquidFile

4.6 mb. tải về

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon đọc trong djvu

3.1 mb. tải về DjVu

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về trong pdf

5.1 mb. tải về Pdf

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về trong odf

5.1 mb. tải về ODF

Ba Ngày Ở Nước Tí Hon tải về trong epub

5.9 mb. tải về ePub
T-shirt
Tìm Số Thất Lạc Truyện trinh thám toán học ‘Tìm số thất lạc” được viết vào năm 1983 bởi hai tác giả rất nổi tiếng là nhà toán học Vlamidir Levshin và vợ là nhà văn Emilia Aleksandrova, và đây là lần đầu tiên nó được dịch s...
T-shirt
Thuyền Trưởng Đơn Vị Thuyền Trưởng Đơn Vị thuộc loạt sách “tiểu thuyết toán học” viết cho thiếu nhi (độ tuổi cấp 2) của nhà văn Nga nổi tiếng V. LIOPSIN, gồm  Thuyền trưởng đơn vị , Bachelor of arts ngày ở nước tí hon, Ngư...
T-shirt
Thông tin tác giảVladimir LevshinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBa ngày ở nước Tí Hon là một quyển sách kỳ diệu, một “truyện thần thoại tuy không phải là thần thoại”, như có phép mầu làm cho học ...