Tên sách

Kích thước

Liên kết

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) đọc từ EasyFiles

4.6 mb. tải về sách

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về từ OpenShare

3.7 mb. tải về miễn phí

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về từ WeUpload

4.5 mb. đọc sách

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về từ LiquidFile

3.6 mb. tải về

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) đọc trong djvu

5.8 mb. tải về DjVu

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về trong pdf

5.1 mb. tải về Pdf

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về trong odf

3.1 mb. tải về ODF

Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 5) tải về trong epub

4.1 mb. tải về ePub
T-shirt
Bản Hợp Xướng Nobunaga (Tập 6)Sau ngày tiến kinh, Oda Sabuno Nobunaga có người bạn xuất chúng Akechi Mitsuhide sát cánh, đang tăng tốc trên hoax đường hướng tới giấc mơ Thiên hạ bố võ. Bước đầu tiên là dẫn 10 vạn quân đi đ...