T-shirt
Tiếng Anh Đàm Phán Trong Kinh DoanhSách được trình bày theo cấu trúc logic gồm 7 bài, nhưng bạn vẫn có thể học theo bất cứ thứ tự nào, đó là điểm đặc biệt của cuốn sách. Mỗi bài bắt đầu với phần Starter, giới thiệu củ đề v...
T-shirt
English For Watering hole Artisans - Tiếng Anh Dành Cho Nhân Viên Nhà HàngQuyển sách dành cho: Những sinh viên, học sinh đang theo học ngành nhà hàng. Các nhân viên ngân hàng mới vào nghề cần sách hướng dẫn dễ hiểu để làm ...
T-shirt
English For The Real World - 20 Bài Học Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Đời Sống Hằng NgàyCuốn sách tổng hợp 20 bài học về những tình huống đàm thoại tiếng Anh trong cuộc sống thực tế. Những chủ đề xoay quanh việc hỏi đường, phỏ...