T-shirt
Biên Niên Sử Đế Chế Alexis – Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời (Tập 3)Đúng như tiên đoán của nữ quân sư Sheila, kẻ thù lớn nhất của Leonart và đồng đội chính là Đế quốc quân sự Amadof. Bọn chúng chưa bao giờ nguôi tham vọng b...
T-shirt
Thông tin tác giảAkamitsu AwamuraVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTamago No KimiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả300 năm trước, Đại lục truyền tụng câu chuyện huyền thoại c...
T-shirt
Thông tin tác giảAkamitsu AwamuraVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHaimura Moroha bước vào niên học đầu tiên tại Học viện Akane, ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo Đấng Cứu Thế - những học sinh man...