T-shirt
Bụi Đời & Thục Nữ Câu chuyện từ quán nhậu ra đời, từ đời levee trở lại quán nhậu. Những nhân vật của ông “bụi đời” và bình dân một cách gần gũi. Chuyện gia đình Chín Đẩu có “truyền thống” tự tử, vợ chồng, hoodwink cái đều ...
T-shirt
Thông load tác giảNguyễn TríVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBãi vàng, Đá quý, Trầm hương là tập truyện của những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng cùng những phận giang hồ và hảo hán gác kiếm. Với giọn...
T-shirt
Ảo Và Sợ Ảo Và Sợ - tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trí xoay quanh những vấn đề rất đời, rất người. Từ vốn sống đầy đặn của bản thân, Nguyễn Trí viết về những người thuộc đủ tầng lớp xã hội, có thể là những tay du thủ d...