T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Khang (Biên Soạn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuan nội thị là một cách gọi khác của quan thái giám. Sở dĩ có tên gọi này vì đây là một loại quan chuyên lo phục vụ trong nộ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Khang (Biên Soạn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTheo các ghi chép và sử liệu chính thống lưu truyền đến nay, cuộc đời của các công chúa, những phụ nữ sống trong lầu son, gác...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Khang (Biên Soạn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách này kể về cuộc đời của các vị tổ nghề đã góp công dạy nghề và truyền nghề được nhân dân phụng thờ.Mục lụcPhần I: Cá...