T-shirt
Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 1) Cuốn sách bao gồm hai phần được chia làm 4 chương:Phần Đại số:Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thứcChương 2: Phân thức đại sốPhần Hình họcChương 1: Tứ giácChương 2: Đa giác - Di...
T-shirt
Các Dạng Toán Điển Hình Lớp 8 (Tập 2)Quyển sách sẽ giúp các em nắm được những kiến thức trọng tâm và nâng cao kĩ năng và phương pháp giải các dạng bài tập toán theo nội dung chương trình của sách giáo khoa. Sách bao gồm cá...
T-shirt
Cách Dạng Toán Điển Hình Lớp 7Quyển sách Cách Dạng Toán Điển Hình Lớp 7 được biên soạn theo nội dung chương trình của sách giáo khao mới. Sách bao gồm các ví dụ được tuyển chọn có chọn lọc nhằm hoàn thiện kiến thức cơ bản ...