T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Thị Tâm TìnhNguyễn Thị Tâm TìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐộng từ là lớp từ quan trọng nhất và phức tạp nhất trong mọi ngôn ngữ, điều đó không chỉ do nó có số lượng lớ...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Thị Tâm TìnhNguyễn Thị Tâm TìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐộng từ là lớp từ quan trọng nhất và phức tạp nhất trong mọi ngôn ngữ. Tiếng Đức cũng không phải là một ngoại...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Thị Tâm TìnhNguyễn Thị Tâm TìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCác Mẫu Câu Cơ Bản Tiếng Đức:Để phục vụ cho việc học tiếng Đức đã có nhiều cuốn sách phân tích về ngữ pháp và...