T-shirt
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Tái Bản 2013)Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thường gọi tắt là kinh Kim Cang, là một trong  những kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa và đặc biệt quen thuộc với đông đảo Phật tử Việ...
T-shirt
Tam Tự KinhTam Tự Kinh là sách học vỡ lòng của con trẻ Trung Quốc và cả Việt Nam, được biên soạn từ đời tống (960 – 1279), đến các đời Minh, Thanh lại được bổ sung. Nội dung của sách chỉ hơn một ngàn chữ (10), bố trí ba ch...
T-shirt
Triết Lý Nhà PhậtSách được Cố học giả Đoàn Trung Còn biên soạn từ cách đây hơn nửa thế kỷ, sưu tập nhiều đoạn văn thơ, nhiều bài viết và trích đoạn kinh luận thể hiện khá đầy đủ và đa dạng về những tư tưởng triết lý trong ...