T-shirt
Thông tin tác giảJohn DeweyJohn DeweyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKinh nghiệm và giáo dục (Experience and Education) của John Dewey là tập sáchđược xuất bản năm 1938 dựa trên một bài nói chuyện...
T-shirt
Cách Ta Nghĩ (Tái Bản)Cách Ta Nghĩ của John Dewey nói về bản chất tư duy của con người. Thông qua những ví dụ hằng ngày, Dewey mô tả chi tiết các quy trình khác nhau của quá trình suy nghĩ và rèn luyện trí nghĩ. Ông cho rằ...
T-shirt
Thông tin tác giảJohn DeweyJohn DeweyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKinh nghiệm và giáo dục (Experience and Education) của John Dewey là tập sáchđược xuất bản năm 1938 dựa trên một bài nói chuyện...