T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn TrìnhNguyễn TrìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiúp Bạn Tự Tin Trong Giao Tiếp:Qua nghiên cứu cho thấy, khi chúng ta gặp gỡ một người lạ, chỉ qua bảy giây đồng hồ đầu tiê...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn TrìnhNguyễn TrìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhong Cách Giao Tiếp Hiện Đại:Lần đầu kết giao với người bạn mới, có lẽ chúng ta nhất thời không biết nói gì trước. Một khi...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn TrìnhNguyễn TrìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiúp Bạn Tự Tin Trong Giao Tiếp:Qua nghiên cứu cho thấy, khi chúng ta gặp gỡ một người lạ, chỉ qua bảy giây đồng hồ đầu tiê...