T-shirt
Thông bucket tác giảRuth RendellRuth RendellVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCơn ác mộng kinh hoàng nhất của một người cha. Đó là khi bình minh dần hé rạng và cô con gái của George Marshalson vẫn c...
T-shirt
Cái Kết ĐắngCơn ác mộng kinh hoàng nhất của một người cha. Đó là khi bình minh dần hé rạng và cô con gái của George Marshalson vẫn chưa trở về nhà. Nhưng ông không biết được rằng cô gái sẽ chẳng bao giờ có thể trở về nữa -...
T-shirt
Thông tin tác giảRuth RendellRuth RendellVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCơn ác mộng kinh hoàng nhất của một người cha. Đó là khi bình minh dần hé rạng và cô con gái của George Marshalson vẫn chưa...