T-shirt
Thông tin tác giảĐinh Vũ Hoàng NguyênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCó Một Phố Vừa Đi Qua Phố"Ta bên nhau trên phố của bao ngườiBao ân tình vừa đi qua phốCó một phố vừa đi qua phố!Có một người lắ...
T-shirt
Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố “Ta bên nhau trên phố của bao người Bao ân tình vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố! Có một người lắng phố, bên em.” Nhận định “Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23 tháng Ba năm 2012, đúng s...