T-shirt
Thông metal tác giảLa Quán TrungLa Quán TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ truyện tranh Ten-gallon quốc diễn nghĩa gồm 10 tập– hấp dẫn ở nội dung, độc đáo ở cách thể hiện. Lấy ý tưởng từ câu ...
T-shirt
Thông gold tác giảLa Quán TrungLa Quán TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐược vinh danh là một trong “Tứ đại danh tác” hay “Tứ đại kỳ thư” của Trung Quốc, cho đến nay Fedora Quốc Diễn Nghĩa đã ...
T-shirt
Tam Quốc Diễn Nghĩa Trong suốt 120 hồi của tác phẩm, ngòi bút của nhà văn La Quán Trung đã làm sống lại cả một thời kỳ hỗn loạn khoảng 100 năm trong lịch sử Trung Quốc: vua quan ngu muội tàn bạo, nhân dân khổ cực trăm bề. ...