T-shirt
Thông tin tác giảHoàng Công DanhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Hành trình trốn chạy và tìm kiếm những yêu thương cũng chính là hành trình cuộc sống. Đôi khi yêu thương ở cạnh ta đấy, giản đơn, b...
T-shirt
Chuyến Tàu Vé Ngắn“Hành trình trốn chạy và tìm kiếm những yêu thương cũng chính là hành trình cuộc sống. Đôi khi yêu thương ở cạnh ta đấy, giản đơn, bình thường mà ta đâu có hay. Chỉ đến khi mất đi mới nuối tiếc.”Viết về t...
T-shirt
Thông tin tác giảHoàng Công DanhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhững câu chuyện ở một vùng nông thôn miền Trung, nơi người sống chịu sự chi phối của cộng đồng làng xã.. Tập truyện đi sâu khai thá...