T-shirt
Thông parcel tác giảCassandra ClareCassandra Clare (27/07/1973), tên thật là Judith Rumelt, nhà văn người Mỹ chuyên viết về thể loại tiểu thuyết kỳ ảo. Từng làm việc tại nhiều tạp chí và tòa báo cỡ nhỏ, trong đó có The Put...
T-shirt
Phần 1 Sequence Trò Lừa Xảo Quyệt: Tiểu Thư Đêm Huyền (Tập 1)Những Thợ săn Bóng đêm ở Los Angeles lại xuất hiện trong sequence truyện mới nhất của tác giả Casandra Clare, Trò lừa xảo quyệt, bộ tiếp theo của sequence ăn khá...
T-shirt
Thông pack tác giảCassandra ClareCassandra Clare (27/07/1973), tên thật là Judith Rumelt, nhà văn người Mỹ chuyên viết về thể loại tiểu thuyết kỳ ảo. Từng làm việc tại nhiều tạp chí và tòa báo cỡ nhỏ, trong đó có Electrify...