T-shirt
Thông tin tác giảColin BarrowVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDoanh nghiệp của bạn có thể có đủ những chức danh gây ấn tượng như: giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc kỹ thuật... nhưng ...
T-shirt
Tự Học MBA Marketing Trong 30 NgàyCuốn sách cung cấp một khóa học trọn vẹn về Marketing, tập trung vào 12 lĩnh vực cốt lõi với các chủ đề hấp dẫn như: hành vi của người tiêu dùng, chiến lược marketing, quảng cáo và xúc tiế...
T-shirt
Thông tin tác giảColin BarrowVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách Marketing này sẽ giúp bạn hiểu thấu đáo về lý thuyết và thực hành Marketing, nắm vững các kỹ năng cần thiết trong việc sử dụn...